Privacy Policy & Cookies

 

DentalCrew

iBase B.V. heeft in samenwerking met DentalCrew het digitale platform www.dentalcrew.nl ontwikkeld. Het doel van deze community (‘Community’) is om de geregistreerde opdrachtgevers en kandidaten te matchen in verband met het vervullen van opdrachten.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de geregistreerde opdrachtgevers en kandidaten door iBase (‘DentalCrew’).  

DentalCrew vindt privacy belangrijk. DentalCrew behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van de geregistreerde kandidaten en opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Daarbij houdt DentalCrew zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), de Telecommunicatiewet en overige nu en in de toekomst toepasselijk privacy wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is iBase B.V., gevestigd te (2012 KN) Haarlem aan de Zuider Emmakade 51, KvK [**invullen**]. DentalCrew is een bewerker in de zin van de Wbp en heeft met iBase een bewerkersovereenkomst afgesloten die onder andere ziet op de beveiliging van de gebruikte persoonlijke gegevens van de geregistreerde opdrachtgevers en kandidaten.

Welke gegevens verzamelt DentalCrew en waarvoor gebruikt DentalCrew deze gegevens?

DentalCrew verzamelt persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht) op het moment dat kandidaat een profiel aanmaakt dan wel wanneer opdrachtgever zich aanmeldt om gebruik te maken van de door DentalCrew geboden dienst(en). DentalCrew kan voor de volledigheid van de registratie aanvullende financiële of bedrijfsgegevens van kandidaat en opdrachtgever verlangen bijvoorbeeld voor het sturen van facturen. De verstrekte gegevens in een account kunnen op ieder moment worden aangepast.

Naast voornoemde persoonsgegevens verzamelt DentalCrew ook zgn. Automatisch Gegenereerde Informatie over het surfgedrag van kandidaten en opdrachtgevers. Deze informatie bestaat onder andere uit het IP-adres en het type browser waarvan kandidaat en opdrachtgever gebruik maken alsmede “cookies” (zie hieronder).

Voor welke doeleinden gebruikt DentalCrew de verzamelde informatie?

DentalCrew verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers voor de volgende doeleinden:

a) voor de totstandkoming en uitvoering van een met hen gesloten overeenkomst

b) om de Community en de daaraan gekoppelde zoekmachine te laten functioneren, waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat kandidaten de profielen van opdrachtgever(s) en vice versa kunnen inzien en daarbij de mogelijkheid wordt geboden contact op te nemen;

c) om kandidaten de gelegenheid te geven om een profiel aan te maken en daarin bepaalde (gevraagde) informatie achter te laten over zichzelf;

d) om opdrachtgevers de gelegenheid te geven om een account aan te maken;

e) om een administratie bij te houden van opdrachtgevers en kandidaten die zich bij de Community registreren;

f) de Community verder te ontwikkelen en te verbeteren;

g) om de Community te beveiligen en webstatistieken op te stellen.

h) als het gaat om een betaalde dienst om te factureren. Wanneer betaling uitblijft voor haar diensten kan DentalCrew bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;

i) om gericht aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond op de DentalCrew-website van een product en/of dienst waarvan DentalCrew op basis van de door haar verwerkte persoonsgegevens vermoedt dat het uw interesse heeft;

j) om een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te kunnen sturen;

k) om te kunnen informeren over mogelijk relevante door DentalCrew aangeboden aanbiedingen voor gelijksoortige diensten van DentalCrew;

l) om uitsluitend met expliciete toestemming van kandidaat dan wel opdrachtgever hen te kunnen informeren over mogelijk relevante aanbiedingen van partners van DentalCrew;

m) om de DentalCrew -website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; en

n) om te voldoen aan de op DentalCrew rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;

DentalCrew bewaart de persoonsgegevens van kandidaten en opdrachtgevers in beginsel zolang als ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden nodig is, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Zo bewaart DentalCrew de middels de registratie verzamelde persoonsgegevens zolang als de registratie van de opdrachtgevers en kandidaten die de betreffende gegevens middels de Community hebben ingevoerd of geüpload in stand blijft en opdrachtgevers en kandidaten niet hebben aangegeven uit de database te willen worden verwijderd. Als opdrachtgevers en kandidaten zich uitschrijven, blijven hun gegevens nog wel staan in de Accounts van opdrachtgevers dan wel Kandidaten die in het verleden ooit aan elkaar zijn gekoppeld middels de Community.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder expliciete toestemming van opdrachtgever/kandidaat zal DentalCrew hun persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing doeleinden zoals het toezenden van reclame.

DentalCrew kan in bijzondere gevallen de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien DentalCrew dat in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of door een gerechtelijke procedure verplicht is.

Ook kan DentalCrew persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers zoals DentalCrew die in opdracht van DentalCrew aan opdrachtgevers en kandidaten diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) de persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Cookies en surfgedrag

De DentalCrew-website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die bij uw bezoek aan de DentalCrew-website worden achtergelaten op uw computer. Deze cookies helpen bij het gebruikersvriendelijker maken van de DentalCrew-website. DentalCrew kan op die manier bijvoorbeeld uw inlognaam tijdens uw bezoek onthouden zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op deze computer staan niet beschadigen.

DentalCrew maakt gebruik van sessie cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de DentalCrew-website voor gemakkelijker te maken en worden automatisch verwijderd op het moment dat opdrachtgever of adverteerder zijn browser afsluit.

Daarnaast maakt DentalCrew gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van deze cookies kan de DentalCrew-website de bezoeker herkennen, de volgende keer dat deze de website bezoekt. Met behulp van deze cookies kan de DentalCrew-website speciaal op haar bezoeker worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de website nog aangenamer te maken. Ook kunnen deze cookies worden gebruikt om advertenties op de DentalCrew-website beter op de behoeften en interesses van opdrachtgever en kandidaat af te stemmen, om te voorkomen dat zij een bepaalde advertentie te vaak zien en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na het laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van deze cookies kan de DentalCrew-website de bezoeker herkennen als hij deze weer bezoekt.

DentalCrew maakt ook gebruik van Google Analytics om het gebruik van de DentalCrew-website te analyseren. Google Analytics plaatst ook cookies op de computer van opdrachtgever en kandidaat, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de DentalCrew-website gebruiken. Dit stelt DentalCrew in staat om de DentalCrew-website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Google treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij DentalCrew de verantwoordelijke is.

De advertenties die geplaatst zijn op de DentalCrew-website maken soms ook gebruik van cookies. Deze houden bijvoorbeeld bij welke advertenties al vertoond zijn. Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf dat de advertenties verzorgt. Op het gebruik van cookies door deze derden is het privacy- en cookiebeleid van de desbetreffende derde van toepassing. Adverteerders of andere derden hebben geen toegang tot de door DentalCrew geplaatste cookies.

In uw browserinstellingen kunnen opdrachtgever en kandidaat zelf beslissen of zij cookies willen accepteren of weigeren of dat zij willen dat hun browser hen op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.

Afmelden nieuwsbrief DentalCrew

Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u informatie over de dienstverlening en activiteiten van DentalCrew toe te sturen, onder meer per e-mail via de DentalCrew-nieuwsbrief. Als men daar geen prijs meer op stelt, kan men zich afmelden door gebruik te maken van de unsubsribe mogelijkheid in de mailings of door een brief of e-mail te sturen aan DentalCrew t.a.v. [invullen].

Recht van verzet, inzage en correctie

DentalCrew gebruikt het e-mailadres, adresgegevens en andere persoonsgegevens niet voor andere doelen dan in dit statement omschreven, tenzij men daar toestemming voor hebt gegeven. Men kan een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van gegevens voor de nieuwsbrieven of andere directmarketing doeleinden, zie hierboven onder ‘Afmelden nieuwsbrief DentalCrew.

Links

Op de website van DentalCrew staan een aantal links naar websites van andere partijen. DentalCrew is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden van de website die u bezoekt.

Beveiliging

DentalCrew heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de geregistreerde persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. De DentalCrew-website is zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. De persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL van de browser van opdrachtgever/kandidaat alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje. Door dubbel te klikken op dit slotje, kan gecontroleerd worden of de persoon veilig contact heeft met de DentalCrew-website.

Doorgifte derde landen

DentalCrew werkt samen met iBase en DentalCrew is bewerker van DentalCrew. De servers die iBase gebruikt voor het opslaan van de persoonsgegevens van DentalCrew bevinden zich niet buiten de Europese Unie.

Overgang onderneming

Het kan voorkomen dat een of meerdere onderdelen of activa van DentalCrew worden overgedragen aan een derde partij of dat DentalCrew fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen de persoonsgegevens van opdrachtgever/kandidaat worden overgedragen.

Contact

U kunt altijd contact opnemen met opmerkingen en vragen over dit Privacy & Cookie Statement via privacy@dentalcrew.nl 

Wijzigingen van het Privacy & Cookie Statement

DentalCrew heeft het recht om dit Privacy & Cookie Statement aan te passen. Eventuele wijzigingen van dit Privacy & Cookie statement worden bekend gemaakt op de website van DentalCrew en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking.

 

Dit Privacy & Cookie Statement is laatst gewijzigd op 25 februari 2016.